Przejdź do treści
Aktualności

Fundacja Inter Cars na VII Forum Fundacji Korporacyjnych

Fundacja

Podsumowanie wydarzenia i jego znaczenia dla filantropii korporacyjnej

17 listopada 2023 r. w siedzibie BNP Paribas w Warszawie mieliśmy okazję wziąć udział w VII Forum Fundacji Korporacyjnych. To coroczne wydarzenie branżowe, organizowane przez Forum Darczyńców w Polsce, zrzeszające fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania społeczne, jest okazją do nawiązania kontaktów z ekspertami i praktykami oraz do wymiany cennych doświadczeń.

Forum Fundacji Korporacyjnych to wydarzenie skierowane wyłącznie do fundacji korporacyjnych, które mają za zadanie wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego i realizować cele związane z odpowiedzialnym biznesem. Partnerami wydarzenia były Fundacja Biedronki, Fundacja BNP Paribas i Fundacja Orange.

Główne tematy i wnioski z dyskusji

W gronie prawie setki reprezentantów znaczących polskich fundacji i stowarzyszeń koncentrujących się na kierowaniu energii i zasobów na działania społeczne, rozmawiano o trzech głównych obszarach: E – klimat, S – ludzie i G – governance i compliance. Każdy z nich był przedmiotem paneli dyskusyjnych, warsztatów i prezentacji.

W obszarze E – klimat, omawiano wspólną deklarację organizacji społecznych na rzecz klimatu, która ma na celu zobowiązać organizacje do działań na rzecz ochrony środowiska i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Deklaracja ma być ogłoszona 12 grudnia 2023 r., w rocznicę podpisania Porozumienia Paryskiego. Ponadto, przedstawiono rekomendacje, jak uwzględnić działania ekologiczne w działaniach fundacji, niezależnie od ich celów, ponieważ zmiany klimatu mają wpływ na wszystkie sfery życia.

W obszarze S – ludzie, skupiono się na ludziach wokół nas na różnych etapach życia, w tym na prawach dzieci, polityce ochrony dzieci w organizacji oraz nowatorskich pomysłach na działania dla osób starszych. Podkreślano znaczenie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, godności i możliwości rozwoju, a także angażowania ich w procesy decyzyjne dotyczące ich spraw. Przedstawiono również przykłady innowacyjnych projektów, które mają na celu poprawę jakości życia i aktywności seniorów, takich jak program “Pomoc dla seniora” realizowany przez Fundację Biedronki.

W obszarze G – governance i compliance, dyskutowano o standardach działania i zarządzania fundacjami korporacyjnymi, które mają na celu podniesienie jakości i efektywności ich pracy, a także zwiększenie zaufania i wiarygodności wobec interesariuszy. Zaprezentowano nowe wydanie podręcznika “Standardy Działania Fundacji Korporacyjnych 2023”, opracowanego przez Forum Darczyńców w Polsce, który zawiera zbiór dobrych praktyk i wskazówek dla fundacji. Ponadto, zapoznano się z wynikami raportu “Fundacje korporacyjne w Polsce. Raport z badań 2023”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, który przedstawia aktualny obraz i trendy w filantropii korporacyjnej w Polsce.

Miejsce, gdzie filantropia staje się skuteczna

Dziękujemy organizatorom i partnerom Forum Fundacji Korporacyjnych za tworzenie miejsca, gdzie filantropia staje się skuteczna. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom i uczestniczkom za otwartość w dzieleniu się swoimi doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami. Fundacja Inter Cars zaprasza do współpracy wszystkie fundacje i organizacje, które chcą działać na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwoju kompetencji przyszłości, ochrony zdrowia i troski o środowisko naturalne. Razem możemy więcej!

Podobne artykuły

Konferencja Prasowa Wielkiej Wyprawy Maluchów

Po raz trzeci Fundacja Inter Cars ogłasza nabór zgłoszeń do Programu Akcelerator

Podpisaliśmy Deklarację organizacji społecznych na rzecz klimatu