Przejdź do treści

#PomagamyPomagać

Bezpieczna mobilność na drodze to sprawne pojazdy, bezpieczna infrastruktura oraz odpowiedzialne zachowania wszystkich uczestników ruchu. Mamy świadomość, jak ważna w codziennym funkcjonowaniu jest mobilność. Jako lider rynku branży motoryzacyjnej, Inter Cars od zawsze stara się dawać przykład i wyznaczać standardy. Wiemy, że nie możemy pomóc wszystkim, ale Fundacja Inter Cars może poszczycić się prawdopodobnie najlepszym dostępem do części zamiennych spośród organizacji non-profit.

 

W tym roku zakończyliśmy nabór wniosków. Zachęcamy do śledzenia aktualności, w których będziemy na bieżąco informować o kolejnych edycjach.

Elżbieta Kawka
Koordynatorka Programu

W ramach przyjętych założeń programowych Fundacji Inter Cars, realizujemy zapoczątkowaną w 2021 roku inicjatywę przyznawania darowizn rzeczowych w postaci części zamiennych do pojazdów. Projekt kierowany jest do organizacji pozarządowych, zajmujących się działalnością pomocową zgodną z celami statutowymi Fundacji Inter Cars. #PomagamyPomagać to sposób na to, by ułatwić codzienne działania tym, którzy niosą dobro w świat!

Co oferujemy?

Pragniemy zapewnić wsparcie rzeczowe w postaci części motoryzacyjnych dostępnych w asortymencie Inter Cars. Chcemy pomóc Wam pomagać w zachowaniu prawidłowego funkcjonowania pojazdów niezbędnych do funkcjonowania w prowadzeniu działalności organizacji pozarządowych (NGO’s).
W 2022 roku zapewniliśmy wsparcie rzeczowe w postaci części motoryzacyjnych dostępnych w asortymencie Inter Cars 10 organizacjom, głównie Ochotniczym Strażom Pożarnym w całej Polsce, a łączna wartość przekazanych darowizn to ponad 64 000zł!

Dla kogo?

Program kierujemy przede wszystkim do organizacji pozarządowych w trudnej sytuacji materialnej. O wsparcie w ramach Programu mogą się ubiegać organizacji pożytku publicznego i inne organizacje, których cele statutowe i prowadzona działalność jest zgodna z celami statutowymi i wartościami podzielanymi przez Fundację Inter Cars.

Podmioty ubiegające się o wsparcie w ramach Programu powinni m.in.:
– przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów zgodnych z celami Programu, w tym dokumenty użytkowanego pojazdu;
– wskazać, o jakie wsparcie wnioskują.

Partnerem Programu jest Inter Cars