Przejdź do treści

Wolontariat

Aby chcieć dokonać zmian, trzeba stać się ich częścią. Tym jest właśnie nasz program wolontariatu pracowniczego. Inspiruje do działania, daje możliwości i narzędzia, by realnie wpływać na swoją społeczność lokalną lub środowisko naturalne.

Wolontariat jest sposobem na wyrażenie swojego zaangażowania w sprawy społeczne, pomagając w rozwiązywaniu problemów i wyrównywaniu nierówności. Wolontariusz staje się częścią większej społeczności, która swoimi działaniami przyczynia się do poprawy życia innych ludzi i środowiska naturalnego. Zaangażowanie w akcje wolontariackie przyczynia się do wzrostu poczucia wspólnoty, nadaje sensu i celu życiu. 

Ponadto wolontariat pozwala w bezpośredni sposób realizować misję Fundacji Inter Cars w szczególności z zakresu: ekologii, zdrowia, edukacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Elżbieta Kawka
Koordynatorka Programu

Wolontariat pracowniczy to:

635
liczba wolontariuszy
902
ilość przepracowanych godzin

Do wspólnych działań zaprosiliśmy pracowników Inter Cars SA i stworzyliśmy dopasowany do ich potrzeb program wolontariatu pracowniczego. Dzięki niemu mogą zdobyć nowe kompetencje, rozwijać swoje pasje, zdobyć uznanie otoczenia, czy zbudować nowe, pozazawodowe relacje w firmie i poza nią.