Przejdź do treści

O Fundacji Inter Cars

Fundacja Inter Cars została powołana w maju 2021 roku, w ramach realizacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju firmy Inter Cars S.A. Naszą misją jest wspieranie rozwoju dostępnej, bezpiecznej oraz odpowiedzialnej mobilności, dla ludzi i klimatu.

Obszary naszego działania

Kliknij w dany obszar, aby zobaczyć, jakie projekty z nim związane realizujemy

Rozwój kompetencji przyszłości

Dbamy o rozwój kompetencji przyszłości, niezbędnych społeczeństwu i innowacyjnej gospodarce, także w obszarze mobilności​ i branży motoryzacyjnej. ​

Troska o środowisko naturalne

Promujemy troskę o środowisko naturalne, przede wszystkim w obszarze mobilności. ​

Ochrona zdrowia

Działamy w obszarze ochrony zdrowia, odpowiadając na problemy społeczne związane z mobilnością.​

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wspieramy działania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.