Przejdź do treści

Wolontariat kompetencyjny

Wolontariat kompetencyjny to wszelkie działania podejmowane we współpracy ​​​​​​​z partnerami społecznymi i edukacyjnym, w ramach których organizowana jest przestrzeń, w której doświadczeni liderzy, pracownicy firmy i organizacji, mogą udzielić wsparcia, przekazać wiedzę i zainspirować innych ludzi.

Jednym z przykładów jest wolontariat pracowniczy będący częścią programu stypendialnego Akcelerator. Wolontariusze, pracownicy Inter Cars, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi, stojącymi u progu najważniejszych życiowych wyborów, mogą na 8 miesięcy stać się ich mentorami. Jest to wyróżnienie, ​​​​​​​a zarazem odpowiedzialne zadanie oraz cenne doświadczenie. Pełniąc tę rolę mogą pomóc młodym ludziom odnaleźć właściwą ścieżkę w ich przyszłym rozwoju, przy okazji sprawdzając się w zupełnie innym niż codzienna praca, zadaniu.

Dominika Zioło
Koordynatorka Programu

Kandydaci na Mentorów zostają zakwalifikowani do udziału w programie Akcelerator na podstawie ankiety oraz rekomendacji przełożonego, a następnie biorą udział w szkoleniach, na którym poznają zasady​​​​ oraz narzędzia pracy w procesie mentoringu. Przez 8 miesięcykażdy z Mentorów ma pod swoją opieką jednego stypendystę/jedną stypendystkę. Wolontariusze średnio poświęcają ok. 2 godziny miesięcznie na udział w programie.

Do zadań zadania Mentora należy:  organizowanie i odbywanie regularnych spotkań ze stypendystą w okresie trwania programu, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie związanym z pracą zawodową oraz zainteresowaniami zawodowymi i naukowymi stypendysty,  inspirowanie do podejmowania wyzwań, poszerzania horyzontów naukowych lub zawodowych, wskazywanie, jak stypendysta może wykorzystać swoje umiejętności i talenty,  analizowanie ze stypendystą problemów, na jakie napotyka w rozwoju naukowym i zawodowym oraz wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań tych problemów.