Przejdź do treści

Wolontariat akcyjny

Wolontariat akcyjny to idealna propozycja dla tych, którzy chcą zaangażować się w aktywności wolontariackie, ale nie dysponują dużą ilością wolnego czasu. Wolontariat akcyjny to krótkoterminowe działanie, co pozwala na zaangażowanie się większej ilości osób. W tym roku zapraszamy wolontariuszy do licznych aktywności związanych z obszarem troski o środowisko naturalne.

Elżbieta Kawka
Koordynatorka Programu

Operacja Czysta Rzeka

Operacja Czysta Rzeka to pierwsza i największa w Polsce społeczna akcja sprzątania rzek, która jest prowadzona na wodzie, w liniach brzegowych oraz w bezpośrednio przylegającym terenie. Celem Operacji Czysta Rzeka jest zaangażowanie lokalnych społeczności, samorządów, organizacji pozarządowych, ale także turystów i osoby spędzające czas nad rzeką, do tego, aby posprzątać rzeki i tereny wokół nich.

W tym roku ponownie dołączamy do Operacji Czysta Rzeka. Postanowiliśmy zwiększyć swoje zaangażowanie i włączyć się w inicjatywę jako Partner Główny całej akcji. Troska o środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważna, dlatego po raz kolejny chcemy posprzątać rzeki, ich brzegi i okolice. Zaprosiliśmy do dołączenia do akcji pracowników i współpracowników firmy Inter Cars, nie tylko z centrali, ale również filii w całej Polsce, którzy założą sztaby lokalne w swoich miejscowościach. Nie poprzestajemy na tym. W każdym z obszarów naszej działalności włączamy w działania dzieci i młodzież, dlatego uruchamiamy projekt edukacyjny “Rok nad Rzeką” skierowany do uczniów ze szkół podstawowych. – Katarzyna Oleksowicz, Członkini Zarządu Fundacji Inter Cars

Wolontariat akcyjny w 2022 roku

W 2022 roku, odbyły się pierwsze akcje wolontariackie – wolontariusze posprzątali tereny w ramach Operacji Czysta Rzeka, czy pomagali rzeczowo w ramach projektu Solidarna Paczka dla uchodźców z Ukrainy.

W przyszłości planujemy proponować pracownikom więcej tego typu aktywności. Propozycje zarówno będą organizowane przez Fundację Inter Cars, jak i partnerskie organizacje.