Przejdź do treści

Partnerzy

Pragnąc dokonać znaczącej i trwałej zmiany Fundacja Inter Cars nawiązuje partnerstwa z organizacjami eksperckimi:

Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Najważniejszym celem Fundacji Dobra Sieć jest rozwój wiedzy o stypendiach i o e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce. Fundacja Dobra Sieć prowadzi portale mojestypendium.pl, e-wolontariat.pl, tudu.org.pl.

Czytaj więcej

Misją Fundacji Digital University jest edukacja w zakresie nowych technologii, poszerzanie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz pomoc w rozumieniu i dostosowaniu się do wciąż zmieniającego się świata i eksploatacji zasobów naturalnych. 

Czytaj więcej

W roku akademickim 2023/2024 rusza pierwszy partnerski program stypendialny Fundacji Inter Cars i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Program realizowany w ramach Stypendiów Pomostowych i obejmie 20 studentów trzeciego lub czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, studiów I stopnia lub pierwszego roku studiów II stopnia. Stypendium Fundacji Inter Cars kierujemy do studentów realizujących kształcenie w zakresie wiodących dyscyplin naukowych: automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, inżynieria lądowa i transport lub kierunku logistyka i pokrewnych oraz informatyka i pokrewnych. 

Czytaj więcej

W ramach obszaru Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego od 2022 należymy do Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo) działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce.  

Członkowie Partnerstwa wspólnie pracują i przyczyniają się do zmniejszania liczby zabitych i rannych na polskich drogach. Organizacja jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. 

Czytaj więcej

„Biznes kontra smog” to pierwsze na polskim rynku tak szerokie porozumienie przedsiębiorstw w obszarze zaangażowania społecznego. W ramach programu “Biznes kontra smog – Wspieramy klimat”  pracownicy-wolontariusze wszystkich zaangażowanych firm i stowarzyszeń prowadzą bezpłatne warsztaty w szkołach i przedszkolach. Spotkania prowadzone są w dwóch ścieżkach tematycznych: smog i jakość powietrza oraz zmiana klimatu.

Czytaj więcej

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.

W ramach partnerstwa realizujemy Program Liderzy Jutra autorski konkurs stypendialny, stworzony w ramach programu stypendiów pomostowych.

Czytaj więcej

Wydział powstał w roku 1953, jako Wydział Samochodów i Ciągników. Pod koniec 1960 roku zmieniono jego nazwę na Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów a od 1972 roku funkcjonuje, jako Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.

Specjalnością naukową Wydziału są badania w zakresie wspomaganego komputerowo projektowania maszyn, czynnego i biernego bezpieczeństwa pojazdów, trwałości i niezawodności konstrukcji nośnych maszyn, automatyzacji pracy pojazdów i maszyn, napędów wieloźródłowych (hybrydowych) pojazdów oraz ekologii i ochrony środowiska przed skutkami pracy pojazdów i maszyn budowlanych.

Czytaj więcej