Skip to content
A A A

Partnerzy

Pragnąc dokonać znaczącej i trwałej zmiany Fundacja Inter Cars nawiązuje partnerstwa z organizacjami eksperckimi:

Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Najważniejszym celem Fundacji Dobra Sieć jest rozwój wiedzy o stypendiach i o e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce. Fundacja Dobra Sieć prowadzi portale mojestypendium.pl, e-wolontariat.pl, tudu.org.pl.

Czytaj więcej

Misją Fundacji Digital University jest edukacja w zakresie nowych technologii, poszerzanie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz pomoc w rozumieniu i dostosowaniu się do wciąż zmieniającego się świata i eksploatacji zasobów naturalnych. 

Czytaj więcej

Fundacja Inter Cars jest Głównym Partnerem 5 Edycji Operacji Czysta Rzeka, czyli pierwszej w historii skoordynowanej akcji społecznego sprzątania rzek na całej ich długości, z uwzględnieniem dopływów, a także brzegów i okolicy. Celem akcji jest zaangażowanie lokalnych społeczności, samorządów, organizacji pozarządowych, a także turystów do posprzątania rzek i terenów wokół, a w ciągu roku do utrzymania tam czystości. To także akcja edukacyjna i społeczna zakładająca w długiej perspektywie wpływanie na zachowania i postawy obywateli wyrażające dbałość o środowisko lokalne, w którym na co dzień żyją, z którego korzystają, i z którego w przyszłości będą korzystać następne pokolenia.  

Czytaj więcej

W roku akademickim 2023/2024 rusza pierwszy partnerski program stypendialny Fundacji Inter Cars i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Program realizowany w ramach Stypendiów Pomostowych i obejmie 20 studentów trzeciego lub czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, studiów I stopnia lub pierwszego roku studiów II stopnia. Stypendium Fundacji Inter Cars kierujemy do studentów realizujących kształcenie w zakresie wiodących dyscyplin naukowych: automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, inżynieria lądowa i transport lub kierunku logistyka i pokrewnych oraz informatyka i pokrewnych. 

Czytaj więcej

W ramach obszaru Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego od 2022 należymy do Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo) działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce.  

Członkowie Partnerstwa wspólnie pracują i przyczyniają się do zmniejszania liczby zabitych i rannych na polskich drogach. Organizacja jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. 

Czytaj więcej