Przejdź do treści

Dokumenty

Raporty Fundacji

Diagnoza i analiza systemu stypendiów branżowych
w Polsce

Pobierz

Sprawozdania roczne

Sprawozdanie finansowe 2023
Sprawozdanie finansowe 2022
Sprawozdanie finansowe 2021
Sprawozdanie z działalności 2021
Sprawozdanie z działalności 2022

Pozostałe dokumenty

Statut Fundacji
Kodeks etyczny
Regulamin świadczenia Usług oraz przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Inter Cars w ramach pomocy ofiarom wojny w Ukrainie