Przejdź do treści

Programy partnerskie

Uniwersytet Sukcesu

Jedyny w Polsce tak kompleksowy i bezpłatny program edukacyjny dla kobiet, dzięki któremu zaczynając nawet bez doświadczenia mają szansę zdobyć wymarzoną pracę w IT. Projekt skierowany jest do młodych kobiet z zerowym lub małym doświadczeniem na rynku pracy (w wieku 18-25 lat), które chcą pracować w branży IT i mają trudną sytuację życiową     lub materialną, która uniemożliwia im studiowanie lub branie udziału w płatnych kursach specjalistycznych. W ramach projektu uczestniczki biorą udział w warsztatach rozwijających kompetencje niezbędne we współczesnym świecie, są pod opieką mentorów i opiekunów HR, otrzymują bezpłatny kurs programowania i mogą skorzystać ze staży oferowanych przez partnerskie firmy. Fundacja Inter Cars jest partnerem strategicznym programu Uniwersytet Sukcesu. Program skupia się głównie na podopiecznych opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osobach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej.

Odwiedź stronę www programu i dowiedz się więcej!

Uniwersytet Dzieci

Uniwersytet Dzieci to projekt realizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci, którego celem jest wspieranie dyrektorów i nauczycieli w zarządzaniu szkołą oraz przygotowaniu uczniów do funkcjonowania we współczesnym świecie. W roku 2022 Fundacja Inter Cars przekazała darowiznę na realizację dwuletniego programu i wspomaga Dwujęzyczną Szkołę Podstawową im. Alberta Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.

Sprawdź, czym są studia dla dzieci

Nagrody za najlepsze prace dyplomowe dla młodych inżynierów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

W marcu 2023 roku Fundacja Inter Cars została partnerem Konkursu na najlepszą pracę inżynierską i magisterską na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Nagrodę specjalną Fundacji Inter Cars w kategorii najlepsza praca magisterska otrzymała mgr inż. Katarzyna Miś, za pracę na temat: „Analiza termiczna pracy baterii pojazdu elektrycznego”. Nagrodę specjalną Fundacji Inter Cars w kategorii najlepsza praca inżynierska otrzymał inż. Hubert Cienkusz pracę na temat „Projekt i implementacja algorytmu detekcji i śledzenia drogi do nawigowania robotem autonomicznym”.

Odwiedź stronę Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Stypendia dla finalistów Young Car Mechanic

Fundacja Inter Cars jest partnerem polskiej edycji konkursu Young Car Mechanic dla uczniów techników i branżowych szkół samochodowych. Finaliści (10 uczniów, którzy zakwalifikują się do ogólnopolskiego finału Konkursu YCM) otrzymują od fundacji jednorazowe stypendium na rozwój talentów i zainteresowań. Zwycięzcy, czyli uczniowie, którzy zajmą 1, 2 i 3 miejsce w finale otrzymują także tablety wysokiej jakości.

Odwiedź stronę Young Car Mechanic

Stypendia pomostowe – Liderzy Jutra

W roku akademickim 2023/2024 rusza pierwszy partnerski program stypendialny Fundacji Inter Cars i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Program realizowany w ramach Stypendiów Pomostowych obejmie 20 studentów trzeciego lub czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, studiów I stopnia lub pierwszego roku studiów II stopnia. Dwuletnie Stypendium Fundacji Inter Cars otrzymają studenci realizujący kształcenie w zakresie wiodących dyscyplin naukowych: automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, inżynieria lądowa i transport lub kierunku logistyka i pokrewnych oraz informatyka i pokrewnych.

Dowiedz się więcej o Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

Sportowe ferie i wakacje dla dzieci z niezamożnych rodzin

Fundacja Inter Cars każdego roku dofinansowuje letnie i zimowe obozy sportowy dla dzieci z niezamożnych rodzin z Warszawy. Dzięki udziałowi w tych obozach dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu sytuacji finansowej nie tylko biorą udział w zorganizowanym wypoczynku, ale także mogą poznawać przeróżne aktywności sportowe. Program obozów zawiera w sobie także elementy edukacji ekologicznej.

Bieg Po Oddech

Fundacja Inter Cars każdego roku wspiera Bieg Po Oddech – charytatywne wydarzenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, którego celem jest pozyskanie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz leków dla chorych na mukowiscydozę, budowanie świadomości społecznej mukowiscydozy oraz integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami.

8 Bieg po Oddech odbędzie się już 3 września! Możesz razem z nami przebiec lub przejść 5-kilometrową trasę ulicami Zakopanego. Nie uda Ci się dotrzeć na miejsce? Nic straconego! Możesz pobiec w dowolnym miejscu na świecie miedzy 1 kwietnia a 31 sierpnia 2023 r. Sam decydujesz gdzie i kiedy biegniesz 5 km i wspierasz chorych na mukowiscydozę.

 

Biegnij po Oddech z nami